Temabild: Pixabay.

Ny aktör tar hand om soporna

När Rang-Sells strukturerade om sin verksamhet klev en ny aktör in från och med första januari 2019.

Ragn-Sells KommunPartner AB har, på grund av omstruktureringsbehov, valt att överlåta sin verksamhet i Norrköping. Därför kommer det kommunala bolaget Nodra AB att förvärva verksamheten. Från och med den 1 januari 2019  är det de som hämtar hushållsavfallet från cirka 20 000 villa- och fritidshuskunder.

Målet har varit att skapa en så smidig övergång som möjligt för kunderna som får sitt hushållsavfall hämtat, men även för de medarbetare som välkomnas till Nodra från och med årsskiftet.

– Det är viktigt både för medarbetarna och för våra kunder att vi har gått i mål och kan välkomna medarbetarna till Nodra redan från årsskiftet, säger Henrik Peterson, vd på Nodra AB, i ett pressmeddelande.

– Det känns spännande att göra denna satsning, säger Anders Karlsson, affärsområdeschef för enhet Avfall. Vi vill sätta kunden i ännu större fokus och för att lyckas med det så är viktigt att vi är ett och samma företag i hela ledet från kund till ledning.