Foto: Pixabay

Ny lag ska minska hatspridning i sociala medier

Polisen uppmärksammar allt fler ärenden där unga personer på olika sätt hängs ut i sociala medier. Vid årsskiftet kom en ny lag som ska göra det lättare att straffa de som gör sig skyldiga till den typen av brott.

Det rör sig om bilder, filmer och kränkningar som sprids i sociala medier. I vissa fall kan det i början verka oskyldigt, men bilder och information sprids snabbt och kan medföra allvarliga konsekvenser för den drabbade. Dessa handlingar är i många fall brottsliga, men fram till nu har det varit svårt för polisen att hitta en lämplig brottsrubricering.

Vid årsskiftet kom den nya lagen Olaga integritetsintrång som polisen hoppas kan ge effekt.

– Den nya lagen ger oss nya verktyg, säger kriminalkommissarie Anders Ahlqvist, IT-brottsexpert på polisens nationella operativa avdelning, NOA, i ett pressmeddelande.

Men trots den nya lagen finns det fortfarande vissa hinder när det här typen av brott ska utredas, bland annat då polisen i dag har begränsad tillgång till lagrad data. Det påverkar all brottslighet som begås på nätet.

Dessutom finns ett stort mörkertal, uppger polisen. Många har vant sig vid en hård ton på internet och i sociala medier, vilket gör att många inte vet var gränsen för brottsliga handlingar går.

– Ser man saker som händer i grupper eller på webbsidor, gäller det att reagera och inte bara blunda för det. Polisen kan inte ensamt agera mot kränkningar på nätet, säger Anders Ahlqvist i pressmeddelandet.

Nya lagar

Olaga integritetsintrång (Brottsbalken 4:6 c, 6d §§)
Rubriceringen som infördes vid årsskiftet straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

Utökning av BBS-lagen/Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor
BBS-lagen* säger att den som ”råder över en elektronisk anslagstavla” är skyldig att ta bort innehåll som är brottsligt, annars kan den ansvarige dömas till ansvar.
En utökning av lagen har nu skett där brotten olaga hot och olaga integritetsintrång läggs till bland de brott där ”tillhandahållaren av en elektronisk anslagstavla” är skyldig att ta bort innehållet.
(*BBS = Bulletin Board System. BBS:er var vanliga innan internet som vi känner det i dag kom igång och användes bland annat för fildelning och spridning av t ex hets mot folkgrupp.)
Källa: polisen.se

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Norrköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Norrköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Norrköping News på Facebook.

-----

No more pages to load