Foto: Niklas Luks

Nya besiktningsregler – håll koll så du inte får körförbud

De nya besiktningsreglerna kan ställa till det i övergången – så håll koll, annars kan du drabbas av körförbud.

Svenska bilbesiktningsreglerna ska EU-anpassas och den 20 maj införs nya regler. Den nya EU-regeln innebär att fordonet ska besiktas högst 14 månader efter den senaste besiktningen om bilen är äldre än fem år. För nya bilar är första besiktningen efter 36 månader och därefter senast inom 24 månader, för att sedan gå över till 14-månadersintervallet.

– Fordon med slutsiffra 3 och 4 kan få körförbud den 20 maj om den tidigare besiktningen har genomförts mer än 14 månader innan, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Motormännens Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Övergångsregler gör det möjligt att redan nu besikta bilen, trots att den är utanför sitt ordinarie intervall, för att efter den 20 maj omfattas av det nya regelverket.

Här kan du ta reda på när ditt fordon ska besiktas.

Nya regler för bilbesiktning