Bild: Pixabay

Nya regler för vården – så funkar de

2019 har inletts. Det medför en del förändringar för den som behöver gå till doktorn eller besöka tandläkaren.

Region Östergötland har infört flera nya regler för den som behöver gå till doktorn eller köpa medicin. Här är några av dem:

Höjt högkostnadsskydd för öppenvård och mediciner. Från och med den 1 januari höjs beloppen för gratis medicin och frikort i öppenvården med 50 kronor vardera. Det betyder att man under en 12-månadersperiod får betala 1 150 kronor ur egen ficka för besök i öppenvården, innan man får rätt till gratis vård. För mediciner måste man betala 2 300 kronor själv, innan högkostnadsskyddet berättigar till kostnadsfria läkemedel.

Vårdgarantin förkortas. Fram till den sista december i fjol fick man finna sig i att vänta upp till 7 dagar på att få träffa en doktor på vårdcentralen. För övrig vårdpersonal fanns ingen tidsgräns. Nu har de 7 dagarna kortats till 3. Samtidigt har vårdgarantin breddats, så att den omfattar all legitimerad vårdpersonal. Det betyder att man som patient varken ska behöva vänta mer än 3 dagar på att få träffa sin vårdcentralsdoktor, eller att få träffa exempelvis en kurator eller sjuksköterska. Samtidigt slopas kravet på att medicinska bedömningar bar kan ske vid ett fysiskt besök i vården. Från och med årsskiftet ska sådana bedömningar även kunna göras över telefon, vid ett videobesök eller ett hembesök då detta är lämpligt.

Nya avbokningsregler. Från och med 1 januari gäller även nya regler för om- och avbokning av läkarbesök. Det betyder att patienter som om- eller avbokar sina besök senare än 24 timmar innan de skulle ägt rum, får betala en avgift på 200 kronor. Avgiften tas ut även om läkarbesöket är gratis eller om patienten har frikort. Vissa besök är undantagna från avbokningsregeln. Det gäller bland annat besök hos barn- och ungdomspsykiatrin och på barn- och ungdomshabiliteringen.

Höjd åldersgräns för gratis tandvård. Starten på 2019 innebär även gratis tandvård för fler unga vuxna. Detta då taket för gratis tandvård höjs, till 23 år.

Nya garantin bäst för patienten

Den förändring som väntas bli mest positiv för patienterna är den förstärkta vårdgarantin.

– Patienter med medicinska behov som bäst tas om hand av till exempel en sjuksköterska, fysioterapeut eller kurator, får hjälp snabbare när det inte krävs ett läkarbesök först, förklarar Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland i ett pressmeddelande.