Varg.
Temabild: Pixabay

Omfattande tjuvjakt sätter stopp för årets licensjakt på varg

De östgötska vargarna, som nyligen etablerat sig i länet, ser ut att få föröka sig ostört i år. Orsak: årets licensjakt på varg ställs in på grund av omfattande tjuvjakt.

Det är Naturvårdsverket som beslutat ställa in vinterns licensjakt sedan den senaste rovdjursinventeringen visat att det just nu bara finns 300 vargar i Sverige. Det betyder att vargstammen befinner sig precis på gränsen för vad som betraktas som gynnsam bevarandestatus. Blir vargarna färre riskerar de att bli sjuka på grund av inavel.

För tre år sedan bestod den svenska vargstammen av drygt 400 individer. De vargar som på senare tid hittats döda i naturen har alla varit friska. Enligt de veterinärer på Statens veterinärmedicinska anstalt – SVA – som undersökt de döda vargarna, borde vargstammen snarare öka än minska.

I den licensjakt på varg som sedan 2010 vissa år varit tillåten, har tilldelningen inte heller varit så stor att det förklarar nedgången.

Naturvårdsverket finner därför ingen annan förklaring till att stammen på kort tid decimerats med en fjärdedel, än att tjuvjakten på varg är mycket omfattande.

– Vi hittar ingenting naturligt som skulle kunna förklara minskningen de sista tre åren. Det enda som finns kvar som förklaringsgrad är att man illegalt tar bort ganska mycket varg, säger Maria Hörnell-Willebrand, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket till Sveriges Radio Nyheter.

Inte heller Jägarförbundet säger sig kunna utesluta att den stora nedgången beror på illegal jakt, som de menar förekommer i vargrika områden som en följd av att myndigheterna inte tar oron från de boende i dessa områden på tillräckligt stort allvar.

2011 kom vargforskaren Olof Lidberg vid Sveriges lantbruksuniversitet – SLU – fram till att den illegala jakten på varg var så omfattande att cirka 15 procent av de svenska vargarna dödades illegalt varje år.

– Vi har nu indikationer på att tjuvjakten har ökat ytterligare. Vi håller på med analyser av detta och kommer publicera detta senare under året. Det begränsar också möjligheten att ha en vettig förvaltning, säger Maria Hörnell-Willebrand till Sveriges Radio.

Vargen är sedan 1960-talet fridlyst i Sverige och har från en mycket låg nivå sakta återhämtat sig sedan förbudet mot att jaga den infördes.

I Östergötland finns för närvarande ett vargrevir, som befolkas av ett vargpar som redan i år väntas få en kull valpar. När dessa blir gamla nog att bilda egna revir, kan vi få fler vargar och vargrevir i vårt län.

På sikt kan vargens närvaro i Östergötland minska problemet med vildsvin som bökar upp odlingsmark för länets lantbrukare och som även orsakar viltolyckor.

Ny forskning visar nämligen att vargen lika gärna har vildsvin, och kronhjort på menyn, som dess mer klassiska bytesdjur – älg och rådjur.