Temabild: Pixabay

Regeringskrisen stoppar koll av rabies och svinpest

Regeringskrisen kan leda till att sjukdomar som fågelinfluensa, afrikansk svinpest och rabies får fäste i Sverige. Detta sedan sittande övergångsregering beslutat att inte anslå ett öre till SVAs kontroll av våra vilda djurs sjukdomar.

Ända sedan 1940 har Statens veterinärmedicinska anstalt – SVA – kontrollerat och kartlagt vilka sjukdomar som förekommer bland våra vilda djur.

Dödliga sjukdomar

Särskilt god koll har man hållit på sjukdomar som kan vara dödliga och som kan skada vårt lantbruk allvarligt. Bland dessa märks bland annat fågelinfluensa och avmagringssjuka (Chronic wasting disease), afrikansk svinpest, duvpest och kaningulsot. Zoonoser, som dvärgbandmask hos rävar och vargar, rabies hos fladdermöss och salmonella hos småfåglar, ingår också i den så kallade viltsjukdomsövervakningen.

Total nedläggning

Nu läggs dock hela övervakningsprogrammet ned. Verksamheten har i snart 80 år fått öronmärkta medel till sitt arbete. Men nästa år finns inga pengar. Sittande övergångsregering har inte anslagit ett öre till kontrollerna.

News kunde nyligen berätta om den fruktade afrikanska svinpesten, som ser ut att kunna vara på väg att sprida sig till Sverige och Östergötland.

Ingen som slår larm

Nu finns alltså ingen som i tid kan slå larm om så skulle visa sig bli fallet. Detsamma gäller rabies och den otäcka dvärgbandmasken.

– Vi kommer inte att kunna upptäcka sjukdomsutbrott hos vilda djur när vi inte har en finansiering för övervakningen. Till exempel om det dör många vilda djur kan vi inte säga vad det beror på. Nu tappar vi också kontakten med vårt viktiga nätverk med jägare och allmänheten som skickar in prover och djurkroppar till myndigheten för analys, vilket är grunden för SVA:s viltövervakning, säger Erik Ågren, veterinär och chef för SVA:s viltsektion i ett pressmeddelande.