Bild: Niklas Luks

Så förändras Vrinneviakuten – invigning idag

Efter en projektperiod på nära sex år klipptes idag invigningsbanden på nya akutmottagningen och ambulansintaget på Vrinnevisjukhuset. Efter helgen tas lokalerna i bruk fullt ut.

– Det ska bli jättespännande och det är jättefint, det är fresht med nya lokaler, säger Linda Fransson, ledningssjuksköterska på akuten.

Den nya akuten är både större till ytan och har bättre lokaler för att bedriva effektiv akutsjukvård. Dessutom har en akutröntgen integrerats i akutmottagningen. Tre olika röntgenlabb för datortomografi, skelettröntgen och ultraljud ligger i direkt anslutning till de nya akutrummen och möjliggör snabbare diagnostik. Från ambulanshallen in till röntgen är det nu knappt 25 meters avstånd.

Förutom en enhet har röntgenavdelningen utrustats med helt ny teknik. Niclas Steinbüchel, sektionsledare på röntgenkliniken, berättar entusiastiskt om en av de nya röntgenapparaterna.

– Ett litet barn kan bli scannat på en sekund här, det är mäktigt säger han.

I ambulanshallen har man utökat från fyra ambulansportar till sex. Lokalen är större och ljusare än innan.

– Det här är den mest frekventa ambulansmottagningen i länet. 14 500 patienter kommer hit med ambulans varje år. Det är framförallt för dem det här blir bättre. Det blir ett trevligare bemötande med miljön, det finns bättre förutsättningar för att jobba med hygien. Ambulanspersonalens arbetsmiljö här är betydligt bättre. Det blir bättre för alla, säger Magnus Käck, verksamhetsutvecklare för ambulanssjukvården.

Arbetssättet med inkommande patienter kommer även förändras något på nya akuten.

– Skillnaden blir att patienterna träffar en sjuksköterska till att börja med. Innan har de träffat en vårdadministratör och blivit inskrivna först. Nu kommer de träffa vårdpersonal direkt och de får en prioritet snabbare, säger Linda Fransson, ledningssjuksköterska på akuten.

Barnakuten ligger nu i en egen del av akutmottagningen, men entrén blir gemensam för alla som söker akut vård oavsett ålder och tid på dygnet.

– Den här satsningen är ju inte bara viktig för Vrinnevisjukhuset utan det här är jätteviktigt utifrån ett östgötaperspektiv. Det här är en systemviktig enhet för vårt hälso- och sjukvårdssystem, säger Krister Björkegren, regiondirektör.

Den nya akutmottagningen tas i bruk fullt ut natten mellan måndagen och tisdagen 12-13 mars.

– Vi kommer vara dubbel personaluppsättning och vi kommer reda glappet bra, säger Linda Fransson.