Bild: Mike Lindberg

Så mycket kokain finns det i vattnet

Länsstyrelsen i Östergötland presenterade nyligen en rapport om narkotikaspår i avloppsvattnet. Den visar att en hög andel av kokainrester finns i vattnet.

Nyligen presenterade Länsstyrelsen i Östergötland rapporten ”Narkotikaspår i avloppsvatten 2018”. Rapporten baseras på mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten under 2017-2018, där länets samtliga kommuner deltog.

Vid tre tillfällen under året genomfördes provtagningar (72 timmar per tillfälle) av amfetamin, kokain och cannabis i avloppsvattnet i reningsverken. Resultatet visar bland annat att en hög mängd av kokainrester finns kvar i avloppsvattnet.

Mätningarna visar inte hela omfattningen

I Linköping är kokain resthalten i vattnet 68 procent. I Motala ligger siffran på 60 procent och i Norrköping är siffran 15 procent.

Mätningarna visar inte hur många som använder narkotika i respektive kommun, utan visar endast hur många doser per 1000 invånare det finns i avloppsvattnet.

Omfattande bruk av narkotika i länet

Det går inte heller att utläsa ålder eller kön på användarna. Men kartläggningen visar ett omfattande bruk av narkotika i länet.

– Det viktiga nu är att polis, kommuner och andra analyserar det här för att se vilka grupper det gäller och varför utvecklingen ser ut som den gör, säger Lotta Hjalmarsson Österholm på Länsstyrelsen till corren.se (betalvägg).