Bild: Niklas Luks

Så mycket skog fällde Alfrida

Stormen Alfrida fällde minst 500 000 skogskubikmeter skog visar Skogsstyrelsens första övergripande inventering.

Vid en första koll under torsdagen och fredagen i förra veckan har Skogsstyrelsen gjort en övergripande inventering av skadeläget efter stormen Alfrida. Stormen drabbade främst områdena kring Uppsala, Stockholm och Gotland men även i Östergötland fick man känna på de hårda vindarna.

– Vår bedömning är att minst 500 000 skogskubikmeter fälldes av stormen Alfrida och att de största skadorna är i Stockholms län, säger Hans Källsmyr, skadesamordnare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Förutom i dessa områden har Skogsstyrelsen fått rapporter om skador runt om i södra och mellersta Sverige. Det handlar främst om enstaka fallna träd.

Inte stora skador

– Totalt sett är det inte så stora skador. Om man jämför med andra stormar som till exempel Gudrun 2005 och Per 2007. Lokalt har det fallit mycket skog och enskilda skogsägare kan ha drabbats hårt, säger Hans Källsmyr.
Skogsägare i de drabbade områdena bör så snart som möjligt skaffa sig en överblick över skadornas omfattning. Detta för att undvika angrepp av granbarkborrar och andra skadeinsekter.

– Med det redan allvarliga läget som vi har med granbarkborrar efter den torra sommaren, så är det nu extra viktigt att drabbade skogsägare i ett tidigt skede börjar planera för att få ut virket ur skogen, säger Hans Källsmyr.

Säkerheten först

Skogsstyrelsen vill varna för de risker som finns med att arbeta i stormfälld skog. Skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning bör inte ge sig ut på egen hand i skogen för att ta hand om det som har fallit.

Här kan du läsa mer om stormskador:

Strömlöst och trafikproblem när stormen drog fram

Alfrida sänkte elpriset