Mari Hultgren, direktionsordförande, och Håkan Liljeblad, vice direktionsordförande. Foto: Monica Bergström

Så ska arbetsmiljön inom RTÖG bli bättre

Mobbning, trakasserier och folk som mår dåligt på jobbet. Det har varit verklighet länge för många anställda inom Räddningstjänsten Östra Götaland. Men nu ska det bli bättring – den osunda arbetsplatskulturen ska bort.

Efter sammanslagningen till ett räddningstjänstförbund har många anställda inom Räddningstjänsten Östra Götaland mått dåligt på jobbet. Det har bland annat handlat om mobbning och trakasserier. Saken kulminerade för ungefär ett år sedan med krav på att vissa personer inom förbundsledningen skulle avgå.

Nu har man tagit tag i problemen på flera sätt. Ett av sätten är att man med hjälp av Previa gjort en genomlysning av arbetsmiljön på stationerna – med start i Linköpings kommun eftersom problemen varit störst och svårast där – och den utredningen presenterades i dag.

– Man har intervjuat 221 medarbetare under våren och hösten och syftet har varit att gå till botten ordentligt med den oron som fanns och den turbulens som varit, säger Mari Hultgren, direktionsordförande.

Arbetet startade med en enkät till de heltidsanställda brandmännen anställda i Linköping och sedan tillkom de heltidsanställda i Norrköping.

Bland det man kommit fram till i utredningen är att det finns ett mindre antal arbetsgrupper som inte fungerar.

– De här arbetsgrupperna har en egen arbetsplatskultur som har en negativ inverkan inom den egna arbetsgruppen men också utanför gruppen och det yttrar sig bland annat genom stress i chefsgruppen, direkt och synbar mobbning mot chefer, tendenser till mobbning mot medarbetare som inte anammar brandmännens syn, ett chefsförakt och att vissa brandmän skapat egna förhållningssätt och regler på sin arbetsplats, säger Mari Hultgren.

– Det är själva kärnan i den här problematiken, att man har en arbetsplatskultur som inte stämmer med den värdegrund och de normer som vi har inom RTÖG.

Previa har presenterat en rad förslag på åtgärder och några har beslutats av direktionen. De beslutade delarna rör utbildning i den arbetsrätt som följer med en anställning och tydligare ledning för att förändra arbetsplatskulturen – bland annat.

Detta ska genomföras och förbundsdirektören har nu fått i uppdrag att uppfylla rapportens intentioner och ta fram en plan för detta.

– När det gäller den sista punkten, att inrätta en aktiv nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och mobbning så gäller det från och med nu, säger Håkan Liljeblad, vice direktionsordförande.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Norrköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Norrköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Norrköping News på Facebook.

-----

No more pages to load