Bild: Norrköpings kommun

Så ska störningar vid byggprojekt minska

Ett nytt projekt ska minska störningarna vid stora byggen.

Störningsfri stad. Så heter projektet som ska få Norrköpingsborna att svära lite mindre när byggprojekt i stan stör trafikrytmen och nattsömnen.

–  Vi hoppas att projektet  ”Störningsfri stad” ska leda fram till ett planeringsverktyg, som kan hjälpa oss så att den pågående omvandlingen av staden ska störa invånarna så lite som möjligt. Det leder förhoppningsvis också till att det blir enklare att leva och verka i staden, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef på Norrköpings kommun, i ett pressmeddelande.

Det är gott om byggkranar i Norrköping och det blir ännu mer framöver med stora projekt som Ostlänken, Inre hamnen och omvandlingen av Butängen.

”Göra simuleringar”

–  Planen är att systemet ska kunna visualisera vart det kommer uppstå trafikrelaterade problem på grund av byggtrafik i staden. Systemet kommer att baseras på pågående och planerade byggprojekt för att skapa en bild av hur många transporter dessa totalt genererar över tid i staden och med hjälp av mobilnätsdata få en bättre bild av de generella transportflödena. Vi vill också kunna göra simuleringar av vad olika alternativa lösningar på problemen skulle innebära för trafikflödet, säger projektledaren Anna Fredriksson vid Linköpings universitet i samma pressmeddelande.

Projektet är tänkt att pågå under tre år.