Foto: Pixabay

Så vill skol-Sverige gå vidare efter #metoo

Representanter från skolan tycker att värdegrundsfrågor ska få högre prioritet för att förebygga sexuella trakasserier och gå vidare efter #-kampanjerna.

Det är i svallvågorna efter kampanjerna #metoo, #tystiklassen, #ickegodkänd, #räckupphanden och #nomore som stiftelsen Raoul Wallenberg Academy och förlaget Natur & Kultur i slutet av förra året samlade 120 representanter från skol-Sverige för att prata om hur man nu går vidare.

Det största hindret som man ser för att kunna förebygga sexuella trakasserier i skolan är att värdegrundsfrågor inte prioriteras framför annan verksamhet.

Personalen från skolan önskar därför mer tid för reflektion och samtal, stödmaterial för att föra samtal med elever samt en uppdaterad sex- och samlevnadsundervisning.

Nästan var tredje önskar att värdegrund införs som ett enskilt ämne i en uppdaterad läroplan.

Några andra önskemål från deltagarna på samlingen är bland annat stöd och prioritering från skolledningen, mod att ingripa, mod att prata om det samt mänskliga rättigheter som obligatoriskt ämne i skolan.

På De Geergymnasiet arbetar man i år, liksom förra året, lite extra mycket med just mänskliga rättigheter via Kubprogrammet initierat av Raoul Wallenberg Academy som News skrev om i går.

“Kuben” återvänder till De Geergymnasiet

ock finns det också ett engagemang från skolans håll i andra frågor gällande mänskliga rättigheter som till exempel den sektion skolan bildade i fjol då man deltog i Norrköpings Pride.

– I början av december samlade vi också alla samhälls-ettor under en slags temadag då vi diskuterade #metoo och hur en kan uppmärksamma sexuella trakasserier, säger Eva Lindahl som är lärare på De Geergymnasiet.

Däri ligger också att både lärare och elever förhoppningsvis blivit mer vaksamma nu än vad man kanske var tidigare.

– I och med svaren från den närvarande skolpersonalen i december ser vi vilka utmaningar och förslag på lösningar de ser. Nu är det dags att agera. Från vårt håll kommer vi att samla andra organisationer i civilsamhället i januari för att se hur vi tillsammans kan vara en del av lösningen, säger Sarah Scheller, verksamhetsansvarig för Raoul Wallenberg Academy.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Norrköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Norrköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Norrköping News på Facebook.

-----

No more pages to load