Sök bidrag – ge asylsökande ett bättre liv

Är du föreningsaktiv eller kyrkligt engagerad och känner att du vill hjälpa asylsökande att må bra medan de väntar på besked om de ska få stanna i Sverige? Nu kan du, genom din organisation, söka bidrag till aktiviteter som rustar den som flytt för ett nytt liv i Sverige.

Här i Östergötland finns närmare fyra statliga miljoner avsatta, för vad man kallar tidiga insatser för asylsökande. Dessa kan exempelvis utgöra aktiviteter som ger bättre hälsa och/eller ökade kunskaper i svenska språket. Aktiviteter som ger större kunskap om vårt svenska samhälle och vår arbetsmarknad är också bidragsberättigade.

Aktiviteterna ska i första hand göra de asylsökandes väntan på besked från Migrationsverket mindre trist. Men de ska också rusta deltagarna för det nya liv i Sverige, som de kan påbörja om de beviljas uppehållstillstånd.

Vem som helst kan dock inte få bidrag. De projekt som får stöd måste ha en förening, ett trossamfund, en kommun eller ett kommunalförbund som huvudman.

Det är Länsstyrelsen i Östergötland som bestämmer vilka projekt som ska få del av bidragspengarna. Senast den 17 september ska ansökan vara inne.

Störst chans har man att få ja, har den som vill arrangera aktiviteter som främjar asylsökande kvinnors väg till arbete och/eller studier. Aktiviteter som främjar fysisk, psykisk och social hälsa och som bidrar till att de asylsökande lär sig svenska kommer också att rankas högt när bidragspengarna ska fördelas.

De som deltar i aktiviteterna måste ha fyllt 18 år och vara asylsökande eller personer som redan fått uppehållstillstånd, men som fortfarande bor kvar på någon av Migrationsverkets förläggningar. Aktiviteterna måste vara avgiftsfria för deltagarna.