Bild: Stefan Nilsson

Spårfel orsakar tågförseningar

Ett spårfel orsakar förseningar för tågen.

Ett spårfel utanför Flen orsakar störningar i tågtrafiken. Störningarna påverkar tågtrafiken mellan Katrineholm och Stockholm. Fjärr- och regionaltåg på sträckorna Stockholm C-Norrköping-Malmö/Köpenhamn och Stockholm C-Hallsberg-Göteborg/Karlstad/Oslo påverkas. Förseningar är att vänta i båda riktningar.

Reparatörer är på plats, men prognos saknas för när trafiken kan återupptas i normal kapacitet.