Sparkraven väcker starka reaktioner. Bild: Pixabay / Region Östergötland/Göran Billesson.

Starka protester mot sparkraven: ”Upprörande”

Regionstyrelsen har beslutat att spara 386 miljoner kronor i den östgötska sjukvården. Sparkraven väcker nu starka reaktioner.

– Vi är mycket oroade för Region Östergötlands ekonomiska utveckling när det gäller de sjukvårdande verksamheterna. Vi har under lång tid sett att både ekonomi och resultat gällande exempelvis tillgänglighet går åt fel håll., säger Marie Morell (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen, i en kommentar.

Beslutet om att spara 386 miljoner kronor i vården de kommande åren kan, enligt majoriteten, göras utan att tumma på kvaliteten.

– Det finns många sätt att minska kostnaderna utan att det påverkar vårdens kvalitet. Det handlar om att förändra organisationen och modernisera verksamheten, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

“Inget gensvar”

Men Morell anser att sparkraven måste tas på större allvar.
– De åtgärder som nu presenteras i den ekonomiska handlingsplanen kommer inte på långa vägar att möta upp de stora utmaningar vi står inför. Vi anser att vi måste ta vår utmaning på största allvar men får tyvärr inte något gensvar från den politiska majoriteten, säger hon.

Även Kristdemokraterna reagerar starkt och kritiserar de underlag som ligger till grund för beslutet.
– Vi har vid upprepade tillfällen lämnat förslag till regionstyrelsen som både rör extern analys samt att regionstyrelsen och hälso- och sjukvådsnämnden gemensamt ska diskutera viktiga frågor för att förhindra oklarheter i ledningen och styrningen, säger Anders Eksmo (KD), ledamot i regionstyrelsen.

Mer än när förlossningen stängde

De 386 miljonerna som ska sparas är mer än när det dåvarande landstinget stängde förlossningen i Motala och drog ner på akuten i Norrköping vilket medförde att Vrinnevilistan bildades. Moderaterna och Kristdemokraterna får även medhåll från vänsterkanten som bland annat efterfrågar högre skatt.

– Vi är väldigt upprörda över dessa nedskärningar. Detta kommer att leda till att färre östgötar kan få den vård de har behov av och en redan pressad personal kommer att pressas ännu mer, säger Emil Broberg gruppledare för Vänsterpartiet i regionen.