Lars Stjernkvist (S). Foto: Fotofabriken

Stjernkvist (S) utsedd av regeringen att utreda gymnasieskolan

Norrköpingspolitikern Lars Stjernkvist (S) utses av regeringen att utreda styrningen av gymnasieskolan. Uppdraget ska redovisas senast den 3 februari 2020.

Gymnasieskolan står inför stora utmaningar. Var tredje gymnasieelev tar inte examen inom tre år. Lärarbristen är hög samtidigt som eleverna blir fler. För många kommuner är det svårt att erbjuda ett brett utbud av utbildningar. Särskilt de dyra yrkesutbildningarna prioriteras bort och kompetensförsörjningen blir lidande.

– Om vi ska klara av rekrytering av arbetskraft i framtiden måste vi få fler att läsa färdigt gymnasiet och ett utbud som passar arbetsmarknaden, säger Lars Stjernkvist (S), till Norrköping News.

Det är för att öka likvärdigheten, höja resursutnyttjandet och skapa ett bredare utbildningsutbud i hela landet, så att arbetsmarknadens kompetensbehov kan bemötas bättre än i dag, som regeringen har tillsatt utredningen som ska se över styrningen av gymnasieskolan.

– Gymnasieskolan utgör basen i Sveriges kompetensförsörjning. I takt med att arbetsmarknaden blir allt mer regional, och eleverna rör sig allt mer regionalt, måste även den gymnasiala utbildningen planeras och dimensioneras regionalt för att kunna möta behovet av utbildning inom regionen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, i ett pressmeddelande.

Utredaren ska föreslå en modell för hur gymnasieskolan kan planeras och dimensioneras regionalt. Utredaren ska också se över hur finansieringen av utbildning i den regionala planeringen och dimensioneringen kan se ut. Utredaren ska även överväga om den regionala planeringen ska innefatta beslut som pekar ut var i en region en viss utbildning ska anordnas.

– Det är mycket hedrande att få uppdraget att ta sig an denna viktiga fråga, säger Lars Stjernkvist (S).

– Det här uppdraget är viktigt för oss i Norrköping. Därför kommer jag att ha stor nytta av mitt lokala engagemang och kontakter med kollegor i länet och i landet, avslutar han.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Norrköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Norrköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Norrköping News på Facebook.

-----

No more pages to load