Foto: Pixabay

Stor skillnad mellan städerna – om du vill ladda din elbil

Det köps laddbara bilar som aldrig förr och under 2017 köptes 62 procent mer laddningsbara bilar mot föregående år. Dock är det stora skillnader på var det finns stationer att ladda sin bil på.

När Power Circles summerar 2017 kan det konstateras att marknaden för laddbara bilar haft en starkt uppåtgående trend och framför allt i slutet av året.

Under december ökade beståndet av laddbara bilar i Sverige med 1 857 stycken, den tredje högsta ökningen någonsin. Det är än så länge laddhybriderna som är mest populära, nära åtta av tio av tillkommande bilar under 2017 var laddhybrider.

Samtidigt fortsätter utbudet av antalet laddbara modeller för kunderna att välja mellan att breddas. Under 2017 noterade 31 bilmodeller ökningar med mer än 100 exemplar. Det finns fler laddhybrider än elbilar att välja mellan, 22 modeller med laddhybridteknik jämfört med 9 modeller med endast eldrift.

– Givet förutsättningarna blev 2017 ett bra år för de laddbara bilarna. Vi tror att omställningstakten ökar ytterligare 2018 och spår att vi har ca 80 000 laddbara bilar vid årets slut, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

Växande laddinfrastruktur, fler elbilsmodeller med bra räckvidd och inte minst bonus-malus och ladda hemma-stöd tror man kommer att bidra under året, men man oroas samtidigt över att bilbranschen underskattar efterfrågan, med långa leveranstider till följd.

Den publika laddinfrastrukturen omfattar nu 4 625 totalt laddpunkter fördelat på 1 263 laddstationer. Under 2017 ökade antalet publika laddpunkter med 76 %. Antalet laddpunkter i förhållande till antalet laddbara bilar (CPEV), vilket innebär att det finns en publik laddpunkt per tio laddbara bilar i Sverige.

Dock är det stor skillnad på om du vill ladda din bil i Norrköping eller Linköping.

I Norrköping finns enbart 6 stycken laddstationer på kommunal mark enligt hemsidan, medan det i Linköping för närvarande satsas stort och upprättar just nu 236 nya laddpunkter runt om i staden.

Marie Hägglund projektledare för Hållbarhet och miljökommunikation på Linköping kommun tycker sig kunna spåra kommunens vilja att ligga i framkant på området till bostadsföreningen Gasellen i Skäggetorp.

– De var bland de första och största i Sverige vad gäller solenergi tack vare en tidigare forskare på Linköpings universitet, säger hon och menar på att deras ivrighet gällande förnybar energi säkerligen gav ringar på vattnet.

I Norrköping är man i grunden positiv till fossilfria fordon i stadskärnan, men har inte haft möjligheten som Linköping att ligga i framkant gällande försörjningen av laddpunkter för elbilar då Norrköpings kommun inte har tillåtelse att sälja el på samma sätt som Linköping via det kommunala energibolaget Tekniska verken.

– Vi har däremot möjliggjort för privata aktörer att etablera laddstationer genom att upplåta kommunal mark för ändamålet, säger Olof Carlsson verksamhetschef på Drift i Norrköpings kommun.

Också i de nya parkeringshus som byggs, däribland på Nya Torget, upprättar man platser för laddstolpar.

– Så det är på gång, säger Olof Carlsson och hoppas på ett ökat intresse i och med den ökade elbilsförsäljningen.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Norrköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Norrköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Norrköping News på Facebook.

-----

No more pages to load