Bild: Pixabay

Fler och färre bilar med nytt bonussystem

Fösäljningen av nya personbilar sjönk kraftigt under juli jämfört med samma period förra året. Troligen en konsekvens av rekordförsäljning under månaden innan. Det visar statistik från Trafikanalys/SCB.

 

Från månadsskiftet juni/juli infördes det nya så kallade Bonus-malussystemet. 

Enkelt förklarat så gynnar det miljöbilar, så kallade klimatbonusbilar, som kan primäras med en bonus på upp till 60 000 kronor. Det innebär också att diesel- och bensinbilar får en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren.

– Vi har sett en ökad efterfrågan på främst laddhybrider under hela det senaste året, konstaterar, Johan Rundgren, som är försäljningschef på Reijmes i Norrköping.

Att försäljningen av nya bilar sjönk kraftigt under juli, en minskning med 47,3 procent gentemot samma månad i fjol, har enligt Trafikanalys troligen sin förklaring i att de nya skattereglerna gjorde att många valde att köpa diesel och bensinbilar månaden innan de nya reglerna började gälla. I juni såldes 70 000 sålda bilar i Sverige. Det ska jämföras med årets tidigare månader då försäljningen låg på mellan 20 000 och 40 000

Och trots att det det bara registererades knappt 14 000 bilar under juli så har den procentuella andelen av de sålda bilarna som drivs med el eller hybridmoterer ökat. 

Under juli utgjorde nämligen el, elhybrid, laddhybrid, etanol och gasbilarna 27 procent av de nyregistrerade bilarna. Under årets sex första månader låg andelen på i genomsnitt 12 procent.

Den stora förloraren under det första halvåret är dieselbilarna. Hittills i år har det sålts närmare 15 /14,8) procent färre dieselbilar än samma period i fjol.

– Det är klart att vissa modeller har gynnats när man kan få en bonus på 60 000 kronor, Det är ju stor prisskillnad på en traditionell bil och en elbil, men det är ju jättebra att det går mot mer miljömässiga alternativ, säger Johan Rundgren.