Foto: Niklas Luks.

Tyst minut för de som dog vid Getå

Ett hundratal personer högtidlighöll minnet av de 42 personer som dog vid Getå för exakt hundra år sedan.

Idag är det exakt hundra år sedan den värsta tågolyckan inträffade i Sveriges historia. Den första oktober 1918 spårade ett persontåg ur vid Getå utanför Norrköping, en olycka som kostade 42 människoliv. Idag klockan 19 hölls en tyst minut på olycksplatsen där loket som drog olyckståget deltog. Ett par hundra personer deltog i ceremonin.

Foto. Niklas Luks.

100 år efter tragiska olyckan – här återvänder ångloket