– Vi har påbörjat arbetet med att se över kompetens, handledning och utbildning i både metod och värdegrund. Det är också viktigt att cheferna är närvarande på plats för att tidigt kunna fånga upp tecken på brister, säger Iris Pettersson, verksamhetschef, till nt.se (betalvägg).

Boende fick stryk – skandalhemmet utreds nu av expert