Foto: Pixabay

Varnar för vattenbrist

Inte sedan 1976 har grundvattennivån i Östergötland varit så låg, som den är nu. Det kan innebära att vi snart måste börja spara på vattnet. Den som har egen brunn bör redan nu spola lugnt i kranarna.

Det är den extremt torra våren och sommaren, med den efterföljande torra hösten, som fått grundvattennivån att sjunka. Så mycket att man får gå 42 år tillbaka i tiden för att hitta en liknande situation.

Får vi inte åtminstone för årstiden normal nederbörd under de kommande månaderna, ser våren och sommaren ut att bli tuff.

Brunnar kan sina

Den som tar sitt vatten från en grävd brunn lär få bereda sig på att brunnen helt kan sina. Långt tidigare på året än man i vanliga fall behöver oroa sig för att vattnet ska ta slut.

Även den som har djupborrad brunn kan drabbas. En borrad brunn sinar visserligen inte lika lätt som en grävd brunn. Men blir grundvattennivån för låg kan saltvatten tränga in underifrån och förstöra dricksvattnet. Liknande problem kan uppstå i de vattentäkter som kommunerna förfogar över.

Mer nederbörd behövs

Grundvattennivån är just nu under det normala i hela Östergötland, medan nivån på Gotland klassas som mycket under det normala.

Så gäller det att vi alla håller tummarna för att det ska snöa och regna mer än vanligt, fram till i mars ungefär.

– Vi vill gärna ha mer än det normala nu. I november så kom mycket mindre nederbörd än normalt. I december har det kommit mer nederbörd. Det är närmare det normala. Men det behöver ju fortsätta så, gärna mer än det normala i januari, februari och mars, säger Fredrik Theolin, grundvattengeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU, till SVT Nyheter.