Den nya åldersgränsen för att skriva högskoleprovet införs 2022. Foto: Pixabay

Vill muddra alla som gör högskoleprovet

Snart kan de som gör högskoleprovet bli tvungna att finna sig i att bli muddrade innan de gör provet. Det omfattande provfusket har fått regeringen att utreda möjligheten att kroppsvisitera alla provdeltagare.

Uppgifter om omfattande och avancerat fusk med högskoleprovet har cirkulerat en längre tid.

Den 14 april i år gjorde polisen tillslag mot flera platser där provet arrangerades.

Insatsen avslöjade ett organiserat provfusk med avancerad teknisk utrustning, som ett antal företag tjänar grova pengar på att arrangera.

Personer som kommit för att göra högskoleprovet ertappades med hörsnäckor och dolda mobiltelefoner i vilka de betalat för att få provsvaren upplästa för sig medan de gjorde provet.

Eftersom fusk på högskoleprovet sedan 2016 är kriminaliserat blev de istället delgivna misstanke om brott, som kan ge upp till sex månaders fängelse.

Nu vill regeringen ta ytterligare ett steg i kampen mot fusket. Genom att tillsätta en utredning vill man titta närmare på om det är möjligt att låta kroppsvisitera alla som ska göra högskoleprovet.

Helene Hellmark Knutsson (S).
Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Men frågan är känslig. Kroppsvisitering används i vanliga fall bara för att skydda liv och hälsa. Om provfusk också kan motivera en så pass integritetskränkande åtgärd behöver därför att diskuteras ingående.

Universitets- och högskolerådet UHR driver på för att tillåta kroppsvisitering. Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) verkar också positivt inställd till möjligheten att muddra provdeltagarna.

– Det är ju väldigt avancerad utrustning som de här fuskföretagen använder, och det är svårt att upptäcka med blotta ögat. Utredaren får peka på hur det väger mot brottet. Men jag tycker att det är så pass allvarligt för att det undergräver hela förtroendet för vårt antagningssystem, och det är ju ett sätt att köpa sig förbi. Dessutom tjänar de här företagen stora pengar på fusket, och det är det som det måste vägas emot, säger hon till Sveriges Radio.

Regeringens utredare ska även ta ställning till om det ska vara tillåtet att muddra alla provdeltagare, eller om man bara ska få kroppsvisitera, som stickprov. Möjligheten för den som tipsar om högskolefusk att få vara anonym ska också utredas.

Införande av kroppsvisitering kräver en lagändring. Det betyder att muddring inför högskoleprovet tidigast kan införas som kontrollmetod år 2020.