– Vi har lärt oss att man inte ska slänga sånt som är farligt i soptunnan, säger Kerstin, 5 år (tv). – När man är miljöspanare får man inte slänga skräp i naturen, säger Saga 5 år (mitten). – Man får inte slänga batterier på gräsmattan, säger Rani 6 år (th). Här på scen efter teaterföreställningen. Foto: Sofie Berlin

Barn tar ansvaret som vuxna missar i Norrköping

Idag samlades drygt 200 barn på Arbetets museum för att gå på fest. Sen i november 2017 har barnen arbetat med ett miljöprojekt och idag var finaldagen.

Projektet kallas Myggnätet och är en miljöspanarklubb för barn mellan 4-9 år. Tre gånger per år får miljöspanarna uppdrag att göra tillsammans med kamrater i förskolan och skolan. Det kan handla om att spana på vatten, skräp, eller hur vi kan spara på energi i hemmet.

– Syftet är att öka intresse och kunskap hos barn i miljöfrågor som många gånger kan vara komplicerade. Vi försöker göra det roligt och förenkla det. Vi försöker så ett frö nu och hoppas att de blir bra miljöambasadörer när de blir vuxna, säger Agnes Ekman Söderholm, kommunikatör Norrköping Vatten och Avfall.

På dagens agenda stod dels en teaterföreställning med koppling till kemikalier där två doktorer ville ha barnens hjälp med att sortera avfall rätt. Hjälpen lät inte vänta på sig. Snart pekade 100 små armar engagerat på rätt tunna och ropade i kör “Däääär” medan doktorerna förvirrat gick runt med farligt avfall i sitt laboratorium.

– Temat sen i november har handlat om farligt avfall. Barnen har jobbat med det på sina skolor och förskolor. Det handlar om att de ska lära sig vad som är farligt avfall och vad man ska göra med det. En annan del är ett prata om symboler och hur man ska använda dem och varför vi har dem. De får även vara kreativa och ta fram egna symboler, säger Agnes Ekman Söderholm.

– Jag har lärt mig att inte kasta papper på jorden för då kommer översvämningar, säger Aaya, sex år.

– En gång när jag var ute och gick såg jag en släckt cigarett, då tog jag och slängde den, säger Kerstin, 5 år.

På en förskola har man bland annat haft besök av karaktären Ture.

– Ture hade satt ut miljöfarliga saker på hela avdelningen. Sen fick barnen leta genom avdelningen och försöka hitta alla flaskor som Ture spritt ut. Sen pratade vi om vad det var för symboler. De har haft en läxa hemma, att spana på vad de har för symboler hemma, rita av dem och berätta för gruppen om dem. Vi har gjort massa saker, säger Susanne Wistrand, förskolepedagog.

Myggnätet startades av Agenda21-kontoret 2001. Idag är det ett samarbete mellan Norrköpings Vatten och Avfall, Hyresbostäder och Utbildningskontoret. Totalt 1500 barn är anslutna till Myggnätet.