Forskningsprojekt inspirerar mattelärare

Under flera år har mattelärare arbetat tillsammans med forskare. Målet har varit att hitta nya vägar framåt i matematikens värld och för att utveckla lärarna så att de ska kunna lära ut matte på bästa tänkbara sätt. Det handlar om lärare på skolor i Norrköping och Linköping som har arbetat tillsammans med forskare från Linköpings … Läs mer Forskningsprojekt inspirerar mattelärare