Bild: Pixabay

Stor kampanj inför årets influensa

Snart är det influensasäsong. I år storsatsar Region Östergötland för att ge de som tillhör riskgrupperna bättre möjligheter att vaccinera sig.

Vi är nu inne i november vilket innebär att influensan är på ingång. Imorgon startar vaccinationen mot influensa i Norrköping.

Den influensa som kommer varje år kallas för säsongsinfluensa. Risken att smittas är större inomhus än utomhus, eftersom smittan skingras snabbare i fria luften. Smittan sprids oftast på bussar, förskolor och skolor, samt på arbetsplatser.

Bland andra de som är över 65 år, kroniskt sjuk och har hjärtsjukdom ingår i riskgrupperna som löper större risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas av influensa. Region Östergötland erbjuder alla som tillhör någon riskgrupp gratis vaccin.

Själva influensan blir sällan allvarlig. Däremot kan olika följdsjukdomar bli det. Det är främst de som tillhör en riskgrupp som riskerar att bli allvarligt sjuka.

Symtomen kan likna det man får av andra sjukdomar, till exempel hög feber, hosta och förkylningsbesvär.

I vanliga fall går besvären över av sig själv. Men drabbas man av hög feber som inte går ner efter fyra dygn och hög feber som har gått ner och som sedan börjar stiga igen är det nödvändigt att söka sjukvård.

I år har Region Östergötland gjort en storsatsning för de som ingår i riskgrupperna.

– I år har vi lyckats få alla våra vårdcentraler att samordna kring tider för vaccination. Under vecka 45, 46 och 47, mellan 13-16 på tisdag, onsdag och torsdag erbjuder vi de som är 65 år eller äldre möjlighet att vaccinera sig. Det blir också fler tider totalt sett jämfört med tidigare, säger Britt Åkerlind, smittläkare hos Region Östergötland.

De som ingår i de andra riskgrupperna får en annan lösning.

– De som tillhör andra riskgrupper och vårdas inom primärvården går till vårdcentralen. De som går till specialistläkare ska i första hand vända sig dit för att vaccinera sig. Men om det blir problem att få tid hos sin specialläkare, tar man kontakt med sin vårdcentral, säger Britt Åkerlind.

Riskgrupp influensa

Dessa personer tillhör riskgrupp:

  • är gravid
  • har en kronisk hjärtsjukdom
  • har en kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
  • har nedsatt lungfunktion på grund av till exempel kraftig övervikt, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
  • har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • har diabetes
  • har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • är 65 år eller äldre