Inre hamnen. Foto: Norrköpings kommun

Så många miljoner får kommunen till Inre hamnen

Norrköpings kommun har nu beviljats bidrag för sanering i Inre hamnen.

Naturvårdsverket ger 105 miljoner kronor till sanering av Gasverkstomten i Inre hamnen. Bidraget ges för att göra det möjligt att bygga bostäder på platsen.

– Bidraget betyder mycket för projektet och för miljön. Det skapar många bostäder i Norrköping i ett läge som är nära innerstaden och ger oss samtidigt renare mark och friskare hav. Det känns jätteroligt att vi lyckats så bra med denna ansökan och jag vill tacka länsstyrelsen för väldigt bra stöd och samarbete, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen, i ett pressmeddelande.

Bidraget ska användas till att ta bort förorenad mark. Därmed förhindras även risken att föroreningarna sprider sig till grundvattnet och havet.

– Det är oerhört glädjande att Naturvårdsverket beviljat kommunen de här medlen. Inre hamnen är en central del av Norrköpings stadsutveckling. Bidraget hjälper kommunen att göra den nödvändiga saneringen för att förverkliga projektet, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden i Norrköping, i samma pressmeddelande.