Något skramlade i den gamla mässingssnusdosan. När den öppnades visade den sig vara halvfull - med vad som tros vara 300 år gammalt snus.
Foto: Arkeologerna och Acta

Upphittat: 300 år gammalt snus hittat i Inre hamnen

Ett ovanligt fynd har gjorts vid de arkeologiska utgrävningarna av inre hamnen i Norrköping. En snusdosa av mässing, innehållande vad som tros vara 300 år gammalt snus.

Snusdosan hittades i jord som en gång utgjorde botten på en å. Troligen har den tappats i det strömmande vattnet någon gång på 1700-talet.

Ett ovanligt fynd har gjorts vid de arkeologiska utgrävningarna i Inre hamnen – en 300 år gammal snusdosa av mässing.
Foto: Arkeologerna och Acta

Ett av bevisen för detta skulle kunna vara en inskription på dosan, bestående av initialerna PWG. Den har nämligen fått arkeologerna att tro att snuset kan ha tillhört Pehr Gustav Wadström – en på 1700-talet verksam industriman, ägare till varvet på Skeppsholmen. När den hittades visade det sig vara något som skramlade inne i dosan och när locket öppnades skvallrade en doft av tobak om innehållet.

– Det är troligt att den tillhört en Pehr Gustaf Wadström, en industriman som ägde varvet på Skeppsholmen. Den var fylld till hälften med snus. Jag trodde inte att det skulle vara något annat än lera, troligen har det med bevaringsförhållanden att göra, att det har legat syrefritt i gyttjelager. Det är jättekul, säger Karin Lindeblad på Arkeologerna i ett pressmeddelande.

Det ovanliga snusfyndet är dock inte det enda som gjorts vid utgrävningsplatserna i Inre hamnen. Utgrävningen betraktas närmast som en stor historisk skattgömma, av arkeologerna som arbetar på plats.

Det gamla Kronobränneriet väntas bjuda på nya spännande fynd
Foto: Arkeologerna och Acta

Kinesisk finkeramik, vinglas och fiskben finns också bland fynden. Liksom husgrunderna från det gamla Kronobränneriet, som just nu håller på att grävas ut och undersökas närmare.

Under slutet av 1700-talet inrättades ett 60-tal statliga brännerier i Sverige för att få monopol på tillverkningen. Arkeologerna vid Statens historiska museer har nu bland annat hittat magasinsbyggnaden där rågen som användes till brännvinet förvarades. Byggnaden var minst 60 meter lång och byggd av stora, kluvna stenar. Kritpipor och mynt från 1600-1700-talet är andra vardagsföremål som dyker upp. En stenlagd väg som var täckt med fiskben har också sett dagens ljus.

Förväntningarna på att man ska göra nya spännande fynd är höga.

– Det är den största stadsarkeologiska undersökningen som har gjorts i Norrköping. Vi kommer snart att gå igenom ett område där skeppsvarvet låg. Och det finns en bebyggelse på Skeppsholmen från 1600-tal som vi har hittat spår av, säger Magnus Stibéus på Arkeologerna.