Kan komma att omges av hängande hus. Foto: Niklas Luks

Jätteplanerna för Marviken – vill bygga en stad

Idag blev det klart att företaget Synthesis Real Estate AB köper Marviken av vattenfall. Och företaget förbereder en unik jättesatsning kring det gamla kraftverket på Vikbolandet.

– Vi vill bygga ut bostäder, service och handel. Vi kallar det för en skärgårdsstad, säger Niclas Adler, Styrelseordförande för Synthesis Real Estate AB.

Företagets planer för Marvikenområdet är både unika och högtflygande. Bland annat handlar det om att bygga hängande bostäder runt den gamla kraftverksbyggnaden.

– Vi vill bevara silhuetten. Nuvarande byggnad finns kvar som ett betongfundament i mitten och runt det planerar vi att bygga hängande huskroppar. Förebilden är Köpenhamn där man byggt runt silos. Det här är en unik möjlighet att skapa en levande boendemiljö och stadsdel.

I processen så kommer företaget att involvera de boende i området och andra intressenter. Och under onsdagen har man haft möte med kommunen för att bland annat diskutera planprocessen för området.

– Vi har en arbetsgrupp med politiker och tjänstemän. Arbetet har i viss mån påbörjats redan av gamla ägaren Vattenfall.

Om allt går som företaget har tänkt sig så kan skärgårdsstaden vara färdigbyggd inom tio år.

– Planprocenssen och förberedelserna kanske tar ett par år innan vi kan sätta spaden i jorden. Sedan borde vi kunna bygga på fem år, säger Niclas Adler.

Klart: De köper Marviken -se bilder inifrån kraftverket