Foto: Socialdemokraterna i Östergötland

Carvalho (S): Ett agerande som reducerar politiken till ett spel

Det här agerandet reducerar politiken till ett spel, när det ju faktiskt är på väldigt stort allvar. Det skriver Teresa Carvalho, S, i en debattartikel.

DEBATT. Redan innan valet sa Norrköpings styrande Kvartett (S, L, C, KD) att om vi blir största konstellation så är vi beredda att fortsätta ta ansvar. Så blev det, även om vi med knapp marginal tappade den egna majoriteten. Det kräver naturligtvis att vi försöker hitta breda uppgörelser i olika sakfrågor, vilket vår ambition är att göra. Men skulle vi inte lyckas så är det enda hindret för Kvartettens politik att den samlade oppositionen (M, SD, V och MP) gemensamt agerar emot. Vår bedömning har varit att det inte kommer att ske i viktiga principiella frågor.

Men tyvärr dröjde det inte länge innan de fyra partierna deklarerade att de tänker driva igenom ett förslag att minska antalet kommunalråd från dagens sex till fem, och istället utöka antalet oppositionsråd från dagens tre till fyra. Och att SD får det nya oppositionsrådet. Fördelning av oppositionsråd sker inte automatiskt eller proportionerligt, utan är något som oppositionen gör upp sinsemellan. Redan i dag har M två råd medan V och MP delar på ett, och enligt egen utsago ska den fördelningen kvarstå. Det nya är alltså att de dessutom på eget initiativ tillskapar ett oppositionsråd till SD.

Jag undrar såklart varför, men konstaterar samtidigt att det inte hindrar fortsatt Kvartetten-styre även om det blir lite besvärligare. Att vara kommunalråd innebär att man samtidigt är ordförande i en nämnd och ytterst ansvarig för kommunens verksamhet. Oppositionsråd har inte samma ansvar. Därför innebär även den nya fördelningen en fördyring för kommunens organisation, eftersom fler nämndordföranden behöver tillsättas utöver råden.  

Signalen om att de fyra oppositionspartierna inte har några problem att rösta igenom ofinansierade förslag är såklart bekymmersam. Det finns en uppenbar risk att denna oheliga allians röstar igenom populära förslag om nya isbanor och kommunal service som det inte finns pengar till. Som Kvartetten måste ta ansvar för genom att skära ned i andra verksamheter. Hamnar vi i det läget måste den nya majoriteten ges möjlighet att ta ansvar för helheten. Farhågan förstärks också av beskedet att M, V och MP dessutom ingår en valteknisk samverkan som ger dem majoritet i kommunstyrelsen, där många av dessa beslut fattas.

Jag tycker såklart att det är tråkigt att vi Socialdemokrater samtidigt förlorar några platser i nämnder och styrelser. Men jag väljer hellre det än att förlora den politiska hedern. För jag tycker ärligt talat att det är cyniskt att ingå teknisk samverkan bara för att tillskansa sig poster och pengar, utan att ha en gemensam politisk ambition. Det här agerandet reducerar politiken till ett spel, när det ju faktiskt är på väldigt stort allvar.

Den tekniska samverkan mellan M, V och MP är svår att förstå, men det är om möjligt ännu svårare att begripa varför framför allt V och MP – utöver detta – föreslår att ge ett oppositionsråd till SD. Moderaterna har jag möjligen kunna förvänta mig det här agerandet av. Men vad är V:s och MP:s bevekelsegrund?

Teresa Carvalho, ordförande Socialdemokraterna i Norrköping

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@norrkopingnews.se